Ammi

Vibrakorgar och vibrabalkar

Kontakta oss

Ammi enheteterna

Som en del av vår betongbyggnadsverksamhet gör vi även produktutveckling. Vi har utvecklat Ammi 1 vibrationskorg och Ammi 2 vibrationsbalk. Syftet med utrustningen är att förhindra vibrationer som överförs till händer och kropp. Den vibrerande korgen eller balken som är fästa på enheten främjar arbetssäkerhet och hälsa, genom att motverka vita fingrar symptom hos arbetare som orsakas av vibrationer.

Ammi redskapet effektiviserar även produktionsprocessen genom att spara på personalresurser. Genom vibrationsredskapet kan arbetet fortsätta oavbrutet utan att äventyra de anställdas hälsa. Endast en till två personer behövs för att styra vibrationskorgen eller -balken vilket gör att personalen då styr över motsvarande 5-8 traditionella enheter samtidigt. Enheterna är lätta, men kräver att en lyftanordning används. Enheterna är CE-märkta.
Ta kontakt