Husöverföringar

Kulturhistoriska byggnader och nya hus

Kontakta oss

Specialist inom flyttning av hus

Vi har genomfört flyttning av byggnader med kulturhistoriskt värde, till exempel då gruvprojekt krävt att byggnader flyttas till en ny plats. Att flytta en byggnad kräver expertis och det finns många faktorer som påverkar flyttens framgång. Byggnadens storlek och skick, samt en lämplig flyttväg är alla saker som bör beaktas i projektet. Huset kan flyttas antingen genom att ta det i delar eller som hel huskropp.

Vi utför i första hand flytt av hela huskroppar i samarbete med våra partners. En klar fördel är procedurens snabbhet då demontering av strukturella delar ej är nödvändig. När bearbetningen av timringen är minimal bibehålls dem också i ett bättre skick. Om flytten kräver att huset ska plockas isär har mätning och dokumentation en oerhört viktig roll så att återuppförandet av huset blir problemfritt.
Ta kontakt